Veiligheid

De greppeltocht is een uitdagend spel waarin de deelnemers 's avonds in het donker over straat gaan. Als organisatie, hunters en deelnemers zorgen we er samen voor dat dit spel zo veilig mogelijk verloopt. Hieronder leest u hoe we dit doen.

Spelgebied

Het spelgebied wordt door de organisatie met zorg uitgekozen. Bij mogelijk gevaarlijke punten worden verkeersregelaars geplaatst om voor de deelnemers een veilige situatie te creƫren.

Gedragscode deelnemers

Samen met je groepje let je op jullie eigen veiligheid. Jullie lopen in kleine groepjes, zodat verkeerssituaties overzichtelijk blijven en je goed op elkaar kan letten. Er gelden tijdens de Greppeltocht een aantal regels waaraan een groepje zich dient te houden.

Natuurlijk kan er altijd iets gebeuren. Zorg in dat geval altijd eerst dat het groepje veilig is. Bel vervolgens het noodnummer dat aangegeven staat bij de instructie.

 1. Draag te allen tijde (goed zichtbaar) een reflecterend hesje.
 2. Indien je een rugzak om hebt, wordt het hesje over de rugzak gedragen. Je kan eventueel ook een tweede hesje gebruiken.
 3. Steek niet zomaar een straat over, kijk altijd eerst goed voor jezelf links en rechts.
 4. Blijf met je groepje bij elkaar en loop niet met meerdere groepjes samen.
 5. Wanneer een medewerker van de Greppeltocht instructies geeft, volg je deze op.
 6. Waar mogelijk loop je op de stoep, het voetpad of in de berm. Geen stoep, voetpad of berm? Dan loop je op het fietspad. Is er ook geen fietspad? Dan pas mag je op de rijbaan gaan lopen. Je mag zelf bepalen aan welke kant. Het is natuurlijk het meest logisch om de kant te kiezen waar je overzicht hebt.
 7. Heel ongezellig, maar wel duidelijk: loop je in groepsverband op de rijbaan, dan moet je in colonne, dus achter elkaar lopen.
 8. Indien de hunters contact hebben gemaakt met je groepje, spreek je samen een plek af waar je de hunt veilig kan afhandelen.
 9. Zodra een hunter aangegeven heeft dat je gezien bent, is de hunt officieel geplaatst. Wegrennen heeft dan ook geen zin meer en is niet toegestaan.

Naleving van de regels

 1. Bij aanvang van de Greppeltocht ontvangen de groepjes schriftelijk de gedragscode.
 2. Tijdens de Greppeltocht letten hunters, organisatie en overige medewerkers erop dat de deelnemers zich veilig in het verkeer bewegen en zich aan de gedragscode houden.

Vanuit de organisatie geldt tevens een advies voor deelnemende groepen:

 1. Streef ernaar minder ervaren deelnemers in een groepje te plaatsen samen met meer ervaren deelenemers.
 2. Neem voor aanvang van de Greppeltocht bovenstaande gedragscode door met de deelenemers.
 3. Bespreek met de deelnemers hoe zij met met elkaar en het verkeer om dienen te gaan.

Gedragscode Hunters

Als automobilist ben je relatief goed beschermd; airbags en andere veiligheidssystemen zorgen ervoor dat je veilig bent. Voor de deelnemers geldt dit echter niet.

Om de Greppeltocht voor iedereen leuk en veilig te houden, verwacht de organisatie dat Hunters zich aan een aantal regels houden. Wanneer je jeugdleden vervoert dien je in het bezit te zijn van een inzittenden verzekering. Daarbij dien je als Hunter je tevens houden aan onderstaande regels.

Regels tijdens de Greppeltocht
 1. Tijdens de Greppeltocht houd een Hunter zich aan het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).
 2. Schep tijdens de Greppeltocht duidelijkheid voor de deelnemers, geef duidelijke instructies en denk altijd aan de veiligheid van de deelnemers.
 3. Jaag de deelnemers niet op; zodra een Hunter aangeeft dat een groepje gezien is, spreek je samen een veilige plaats af om het hunt af te ronden.
 4. Mocht een ongeval plaatsvinden, handel dan naar het opgestelde calamiteitenplan.
Regels m.b.t. het vervoeren van deelnemers
 1. Vervoer nooit meer kinderen dan je geschikte zitplaatsen hebt.
 2. Maak afspraken met de inzittenden, vooral met kinderen, over het in- en uitstappen, het dragen van de gordel en het praten met de chauffeur.
 3. Let er bij het uitstappen op dat kinderen veilig de auto kunnen verlaten, zonder dat ze direct de rijbaan op kunnen rennen.
 4. Laat kinderen niet aan de straatzijde, maar aan de trottoir zijde in- en uitstappen.
 5. Zorg dat je weet waar je heen moet, of laat een van de scouts kaartlezen, zodat je je aandacht bij de weg kunt houden. Een navigatiesysteem biedt ook uitkomst.


Bovenstaande gedragscodes zijn onder andere gebaseerd op de veiligheidsbladen van Scouting Nederland. Naast bovengenoemde punten, gelden onderstaande informatiebladen. De gebruikte bladen zijn Veiligheid bij droppings en nachtspelen en Veilig vervoer van kinderen.

Tijdens de Greppeltocht hanteert de organisatie een calamiteitenplan.

Laatste hunts

Tijd Groepsnaam

Actuele top 5

Positie Groepsnaam